Welkom bij Conexus

Conexus is bevoegd gezag over 30 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Voor de agenda:

vakantierooster 2015-2016

vakantierooster 2016-2017